Tři pravdy úspěšného krizového managementu
5. 1. 2021
Role krizového managementu
18. 2. 2021
Ukázat vše

Krizové řízení,Systém krizového řízení,Portál krizového řízení,Krizový management,Krizový management firmy,Manažer krizového řízení,Krizový manažer,Krizový interim manažer,Smlouva o vyvedení firmy z krizovým manažerem,Interim management,Interim manažer,Restruktualizace a transformace firmy,Revitalizace firmy,Restruktualizace firmy,Transformace firmy,Restart firmy,Upgrade firmy

Krizový manažer jako řidič autobusu

Dovolte mi přirovnat práci krizového manažera k řízení poškozeného autobusu, který se řítí z kopce, kdy řidič je v roli krizového manažera. Autobus se neúprosně přibližuje k zatáčce a řidič je pod tlakem situace. V zádní čísti vozu sedí cestující, kteří do autobusu – firmy také nastoupili. Krizový manažer je zodpovědný za životy všech cestujících a také je nucen přijmout co nejdříve takové rozhodnutí, které zajistí záchranu celého autobusu. Když se podívá na kontrolky za volantem, vidí budíky a nějaká hlášení o poruše, vše něco signalizuje.

Nicméně na detailnější a hluboký rozbor každého ukazatele není čas a on si musí vybrat ze všech symbolů poruch právě tu, které mu umožní zjistit, kde je v jeho jízdě hlavní chyba a jak by ji mohl eliminovat.

Mezitím, ale čas běží, krizový manažer má vizi co dělat a že příčinu identifikoval a pracuje na jejím odstranění.

Situaci nakonec musí vždy zvládnout, protože krize je jeho práce. Přijít s řešením, být o něm přesvědčený, prosadit a implementovat.

Prvním úkolem je dostat autobus z nejhoršího a získat čas na detailnější rozbor poruchy. Tuto etapu můžeme označit jako krátkodobý cíl. Jakmile se toto podaří, tak přichází jednak úleva, ale také hledání dalších a souvisejících chyb a aplikace prevence do budoucna – tedy takový dlouhodobý cíl.

Důležité je i to, jak se spolucestující v procesu záchrany cítí a jakou mají důvěru v řidiče, který řeší krizový problém.

Přehled služeb

Služby pro interim management

Služby pro krizový management a krizové řízení

 

Petr Kmošek
Petr Kmošek
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Comments are closed.