Tři pravdy úspěšného krizového managementu
5. 1. 2021
Role krizového managementu
18. 2. 2021
Tři pravdy úspěšného krizového managementu
5. 1. 2021
Role krizového managementu
18. 2. 2021
Ukázat vše

Krizové řízení,Systém krizového řízení,Portál krizového řízení,Krizový management,Krizový management firmy,Manažer krizového řízení,Krizový manažer,Krizový interim manažer,Smlouva o vyvedení firmy z krizovým manažerem,Interim management,Interim manažer,Restruktualizace a transformace firmy,Revitalizace firmy,Restruktualizace firmy,Transformace firmy,Restart firmy,Upgrade firmy

Krizový manažer jako řidič autobusu

Dovolte mi přirovnat práci krizového manažera k řízení poškozeného autobusu, který se řítí z kopce, kdy řidič je v roli krizového manažera. Autobus se neúprosně přibližuje k zatáčce a řidič je pod tlakem situace. V zádní čísti vozu sedí cestující, kteří do autobusu – firmy také nastoupili. Krizový manažer je zodpovědný za životy všech cestujících a také je nucen přijmout co nejdříve takové rozhodnutí, které zajistí záchranu celého autobusu. Když se podívá na kontrolky za volantem, vidí budíky a nějaká hlášení o poruše, vše něco signalizuje.

Nicméně na detailnější a hluboký rozbor každého ukazatele není čas a on si musí vybrat ze všech symbolů poruch právě tu, které mu umožní zjistit, kde je v jeho jízdě hlavní chyba a jak by ji mohl eliminovat.

Mezitím, ale čas běží, krizový manažer má vizi co dělat a že příčinu identifikoval a pracuje na jejím odstranění.

Situaci nakonec musí vždy zvládnout, protože krize je jeho práce. Přijít s řešením, být o něm přesvědčený, prosadit a implementovat.

Prvním úkolem je dostat autobus z nejhoršího a získat čas na detailnější rozbor poruchy. Tuto etapu můžeme označit jako krátkodobý cíl. Jakmile se toto podaří, tak přichází jednak úleva, ale také hledání dalších a souvisejících chyb a aplikace prevence do budoucna – tedy takový dlouhodobý cíl.

Důležité je i to, jak se spolucestující v procesu záchrany cítí a jakou mají důvěru v řidiče, který řeší krizový problém.

Přehled služeb

Služby pro interim management

Služby pro krizový management a krizové řízení

 

Petr Kmošek
Petr Kmošek
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Comments are closed.