Řešení firemních krizí
18. 3. 2021
Stíny rodinných firem. Předání rodinné firmy je výzva
13. 9. 2021
Řešení firemních krizí
18. 3. 2021
Stíny rodinných firem. Předání rodinné firmy je výzva
13. 9. 2021
Ukázat vše

Krizové řízení,Systém krizového řízení,Portál krizového řízení,Krizový management,Krizový management firmy,Manažer krizového řízení,Krizový manažer,Krizový interim manažer,Smlouva o vyvedení firmy z krizovým manažerem,Interim management,Interim manažer,Restruktualizace a transformace firmy,Revitalizace firmy,Restruktualizace firmy,Transformace firmy,Restart firmy,Upgrade firmy

Analýza krizového řízení

Na firmu se musí nahlížet vždy více pohledy současně. Důležitou roli hraje okolní prostředí firmy, makroekonomický, finanční, technologický, personální, obchodní pohled.

Je nutné umět zhodnotit rizika firmy a určit silné a slabé stránky firmy a definovat hloubkové příčiny krize. Dále je nutné zhodnotit oborové prostředí firmy, partnery, zákazníky. Hodnotit vnitrofiremní faktory, jako je výroba a její řízení, marketing, lidské zdroje atd. Provést komplexní ekonomickou analýzu a určit ekonomické ukazatele likviditu, rentabilitu. Vytvořit podrobnou SWOT analýzu.

Vhodná analýza většinou poskytuje dostatečný základ pro určení zdrojů a příčin krize ve firmě. V mnoha firmách se krize projevuje podobně a základními symptomy probíhající krize jsou pak například:

  • Pokles prodeje, zvětšování stavu zásob a výrobku na skladě.
  • Klesání objemu vlastního kapitálu a volných finančních prostředků.
  • Nárůst objemu cizího kapitálu, firma jede tzv. na dluh
  • Vznikající problémy v řízení podniku

Přehled služeb

Služby pro interim management

Služby pro krizový management a krizové řízení

 

Petr Kmošek
Petr Kmošek
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Comments are closed.