Naše služba krizového manažera zahrnuje tři etapy. První fází naší služby krizového manažera je etapa záchranná, která spočívá v zastavení negativního trendu odstraněním nebo omezením působení příčin vzniklé krize firmy. Další naší etapou je strategická, která obnáší formulování zcela nové firemní strategie, která je přijatelná a realizovatelná, její součástí je i plán a realizace. Poslední etapou a rolí manažera v krizi firmy je taktická, tedy již realizace strategie podle přijatého a dohodnutého plánu s krizovým managementem.

Kompetence krizového manažera

  • disponujeme odbornými znalostmi pro krizový management
  • známe funkce a vazby, procesy a jejich rizika
  • vytvoříme tým spolupracovníků k řešení krize vaší firmy
  • definujeme základní SWOT
  • dokážeme rychle vyhodnotit situaci krize
  • jsme schopní předvídat situace a scénáře vývoje
  • umíme reagovat na náhlé změny
  • vytváříme komunikačně otevřené motivované a pozitivní prostředí

Krizový manažer varianty spolupráce

Spolupráce komplexní

Pro firmu to znamená zavedení komplexní služby krizového managementu v celém rozsahu realizace zásadních opatření, která ve svém cíli vedou ke zvýšení produktivity a dosažení zisku.

Spolupráce konvenční

Ve variantě této služby se jedná pouze o dílčí opatření, kde se po dohodě s klientem dohodneme o přesné a účelné definici změn. Tato forma spolupráce sice dočasně funguje, ale nikoli trvale s ohledem na nerealizaci zásadních změn.

Služby krizového managementu

Přehled služeb

Služby pro interim management

Služby pro krizový management a krizové řízení

Máte zájem o naše služby? Hledáte vhodného krizového manažera, interim manažera nebo dočasnou výpomoc ve vaší firmě nebo společnosti? Oslovte nás a my vám připravíme nabídku na základě vašich aktuálních potřeb a představ.