Role HR v krizovém řízení
18. 11. 2018
Jak pracuje krizový manažer
18. 1. 2019
Ukázat vše

Modely krizového řízení

Krizové řízení,Systém krizového řízení,Portál krizového řízení,Krizový management,Krizový management firmy,Manažer krizového řízení,Krizový manažer,Krizový interim manažer,Smlouva o vyvedení firmy z krizovým manažerem,Interim management,Interim manažer,Restruktualizace a transformace firmy,Revitalizace firmy,Restruktualizace firmy,Transformace firmy,Restart firmy,Upgrade firmy

Na krizové řízení firmy se dá nahlížet ze tří různých směrů:

  • Jedná se o směr ekonomický, kdy krizový manažer může pomocí ekonomických nástrojů poznat, že je firma v krizi a jakými ekonomickými opatřeními můžeme krizi zastavit.
  • Další část, kterou řízení v krizi firmy obnáší, je pohled manažerský. Jedná se tak o kombinaci různých stylů řízení, manažerských postupů a vše je také ovlivněno kvalitou krizového manažera.
  • Posledním směrem je strategický, který nahlíží na podnikání v celku a definuje jeho směřování a úspěšnost nebo naopak selhání na trhu, kde působí.

Krize je rozhodná chvíle nebo doba, soubor příčin a důsledků v čase, vyhrocení nějakého děje ve firmě v ekonomickém smyslu ohrožení existence firmy. Firemní krize je projevem neřešení potencionálních rizik a promarněných příležitostí. Je nutné nevnímat krizi jako nějaký proces, který běží a má své stupňování. Na firemní krizi je nutné nahlížet jako na změnu.

Podle různých průzkumů je celých 52 % firemních krizí zapříčiněno chováním a jednáním managementu, 29 % pak samotnými zaměstnanci a zbytek tvoří vnější vlivy. Proto klademe v naší práci krizového řízení velký důraz na výběr, vedení a rozvoj manažerské oblasti v době krize a po ní.

Z dalšího průzkumu můžeme vidět, že jen 35 % krizí je následkem nějaké nečekané události v životě firmy. Celých 65 % krizí firem je důsledkem pomalu se vyvíjejícího a rostoucího a neřešeného problému. Proto v naší práci klademe důraz na manažerské řízení, převzetí zodpovědnosti, správnému projektovému řízení a vhodnému IT řešení. Podle odhadu odborníku má 70-80 % krizí podniku svůj původ v okolí podniku a management na tyto krize nedokáže adekvátně reagovat. Z toho plyne, že až 90 % podnikových krizí si firmy způsobují samy nebo mají značný podíl na jejich vzniku.

Přehled služeb

Služby pro interim management

Služby pro krizový management a krizové řízení

Mgr. Petr Kmošek
Mgr. Petr Kmošek
Krizový manažer a interim manažer v krizovém řízení firem.

Comments are closed.