Role krizového managementu
18. 2. 2021
Krizové řízení analýza
18. 3. 2021
Role krizového managementu
18. 2. 2021
Krizové řízení analýza
18. 3. 2021
Ukázat vše

Krizové řízení,Systém krizového řízení,Portál krizového řízení,Krizový management,Krizový management firmy,Manažer krizového řízení,Krizový manažer,Krizový interim manažer,Smlouva o vyvedení firmy z krizovým manažerem,Interim management,Interim manažer,Restruktualizace a transformace firmy,Revitalizace firmy,Restruktualizace firmy,Transformace firmy,Restart firmy,Upgrade firmy

Naše doporučení pro majitele firem, při zjištění, že je firma ve statutu krize je ten, aby řešení neodsouvali. Nejdůležitější je reagovat na jakoukoli krizi včas.

Největším problémem, se kterým se dnes ve firmách setkáváme, je pasivita řešení a manažerský přístup. Jako primární ochranu a prevenci před krizí považujeme věnovaní se strategii a směřování firmy.

Krizí zasažené firmy si často prostřednictvím analýzy, auditu řešením strategií uvědomí problém a detekují zhoršení výkonnosti a produktivity firmy.

Celá ¼ firem si uvědomí svůj problém, až když je jejich likvidita ohrožena a začnou docházet finanční prostředky. Proto v naší práci krizových manažerů věnujeme velkou pozornost zejména kontrolním mechanismům podniku a risk managementu obecně.

Firmy jsou v období konjuktury ve stabilním prostoru, v kterém se žádná krize neidentifikuje. Firmy často fungují několik let, aniž by byl zaznamenán jakýkoliv varovný signál. Nejčastější důvodem je, že krize obvykle vzniká nenápadně, skrytě a firma si rovnováhu drží běžnými rutinními procesy a postupy.

Dosáhne-li krize do problémového stavu, vyžadují se již rozhodnutí, opatření a postupy, jak daný problém eliminovat, aby nebylo ohroženo dosahování firemních cílů či další existence a navrátit firmu do situace, v které se nacházela před vznikem krize.

Obecně se nabízejí tři možnosti řešení krize

1) identifikovat a odstranit problém, který je jeho strůjcem

2) odloučit tu část firmy, která nerovnováhu způsobuje

3) připojení dalšího prvku do firmy, která navrátí její stabilitu

Každá firma je v neustálé interakci se svým okolím a stabilita podniku je neustále narušována různými vlivy a tlaky. Rovnováhu narušují především ty rizikové, které mohou být spouštěči firemní krize.

Příčin krize bývá obvykle celá řada a může nastat ve všech oblastech činnosti firmy. Základním úkolem krizového manažera je vždy najít a identifikovat příčiny krize co nejrychleji.

Přehled služeb

Služby pro interim management

Služby pro krizový management a krizové řízení

 

Petr Kmošek
Petr Kmošek
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Comments are closed.