Jak pracuje krizový manažer
18. 1. 2021
Řešení firemních krizí
18. 3. 2021
Ukázat vše

Krizové řízení,Systém krizového řízení,Portál krizového řízení,Krizový management,Krizový management firmy,Manažer krizového řízení,Krizový manažer,Krizový interim manažer,Smlouva o vyvedení firmy z krizovým manažerem,Interim management,Interim manažer,Restruktualizace a transformace firmy,Revitalizace firmy,Restruktualizace firmy,Transformace firmy,Restart firmy,Upgrade firmy

Hlavní roli v úspěšném krizovém managementu firem hraje personální oblast. Určitě se myslíte, že jsou důležitější oblasti, ale tady je několik čísel.

 • 35 % krizí je následkem nějaké nečekané události v životě firmy.
 • 65 % krizí firem je důsledkem pomalu se vyvíjejícího a rostoucího a neřešeného problému.
 • 70 % krizí firem má svůj původ v okolí podniku a management na tyto krize nedokáže adekvátně reagovat.
 • 90 % podnikových krizí si firmy způsobují samy nebo mají značný podíl na jejich vzniku.
 • 52 % firemních krizí je zapříčiněno chováním a jednáním managementu
 • 29 % krizí firem je způsobeno samotnými zaměstnanci a zbytek tvoří vnější vlivy.

Důvody firemních krizí

 • Nevhodné operativní řízení – nevědomost a tvrdohlavost
 • Nekoncepční řízení a absence firemní strategie – nekoncepčnost 
 • Nedostatečné vyžívání zdrojů – omezenost a neznalost
 • Neschopnost práce s informacemi – zastaralost a omezenost
 • Lpění na produktech bez inovace – šetřivost a omezenost
 • Problémy v řízení, přílišná autoritativnost vedení – egoismus, omezenost, pochybovačnost
 • Problémy v delegování pravomocí – nedůvěra, sebestřednost
 • Celkové nedobré hospodaření podniku – lenost, nedůvěra, izolovanost a nezájem
 • Malá kontrola nad peněžními toky v podniku – ledabylost, nekontrolovatelnost 
 • Pracovní přetížení manažerů a vedoucích – egoismus, sebestřednost, omezenost
 • Příčiny vlivem vnějším okolím podniku – izolovanost
 • Nevhodná rozhodnutí managementu – kombinace všech výše

Přehled služeb

Služby pro interim management

Služby pro krizový management a krizové řízení

 

Petr Kmošek
Petr Kmošek
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Comments are closed.