Jak pracuje krizový manažer
18. 1. 2021
Řešení firemních krizí
18. 3. 2021
Jak pracuje krizový manažer
18. 1. 2021
Řešení firemních krizí
18. 3. 2021
Ukázat vše

Krizové řízení,Systém krizového řízení,Portál krizového řízení,Krizový management,Krizový management firmy,Manažer krizového řízení,Krizový manažer,Krizový interim manažer,Smlouva o vyvedení firmy z krizovým manažerem,Interim management,Interim manažer,Restruktualizace a transformace firmy,Revitalizace firmy,Restruktualizace firmy,Transformace firmy,Restart firmy,Upgrade firmy

Hlavní roli v úspěšném krizovém managementu firem hraje personální oblast. Určitě se myslíte, že jsou důležitější oblasti, ale tady je několik čísel.

 • 35 % krizí je následkem nějaké nečekané události v životě firmy.
 • 65 % krizí firem je důsledkem pomalu se vyvíjejícího a rostoucího a neřešeného problému.
 • 70 % krizí firem má svůj původ v okolí podniku a management na tyto krize nedokáže adekvátně reagovat.
 • 90 % podnikových krizí si firmy způsobují samy nebo mají značný podíl na jejich vzniku.
 • 52 % firemních krizí je zapříčiněno chováním a jednáním managementu
 • 29 % krizí firem je způsobeno samotnými zaměstnanci a zbytek tvoří vnější vlivy.

Důvody firemních krizí

 • Nevhodné operativní řízení – nevědomost a tvrdohlavost
 • Nekoncepční řízení a absence firemní strategie – nekoncepčnost 
 • Nedostatečné vyžívání zdrojů – omezenost a neznalost
 • Neschopnost práce s informacemi – zastaralost a omezenost
 • Lpění na produktech bez inovace – šetřivost a omezenost
 • Problémy v řízení, přílišná autoritativnost vedení – egoismus, omezenost, pochybovačnost
 • Problémy v delegování pravomocí – nedůvěra, sebestřednost
 • Celkové nedobré hospodaření podniku – lenost, nedůvěra, izolovanost a nezájem
 • Malá kontrola nad peněžními toky v podniku – ledabylost, nekontrolovatelnost 
 • Pracovní přetížení manažerů a vedoucích – egoismus, sebestřednost, omezenost
 • Příčiny vlivem vnějším okolím podniku – izolovanost
 • Nevhodná rozhodnutí managementu – kombinace všech výše

Přehled služeb

Služby pro interim management

Služby pro krizový management a krizové řízení

 

Petr Kmošek
Petr Kmošek
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Comments are closed.