5. 1. 2018

Tři pravdy úspěšného krizového managementu

Pravda první Když nejdříve začnete řešit kdo a ne co, můžete se snadno přizpůsobit měnícímu se světu. Není to tak, že by vedoucí manažeři, kteří podnítili […]
18. 3. 2018

Krizové řízení analýza

Analýza krizového řízení Na firmu se musí nahlížet vždy více pohledy současně. Důležitou roli hraje okolní prostředí firmy, makroekonomický, finanční, technologický, personální, obchodní pohled. Je nutné […]
18. 11. 2018

Role HR v krizovém řízení

Proč role HR v krizovém řízení firem a společností? Protože velké množství krizí je způsobeno právě managementem, a tak součástí krizového řízení bude jistě i restrukturalizace […]
18. 12. 2018

Modely krizového řízení

Na krizové řízení firmy se dá nahlížet ze tří různých směrů: Jedná se o směr ekonomický, kdy krizový manažer může pomocí ekonomických nástrojů poznat, že je […]