Jak pracuje krizový manažer
18. 1. 2021
Jak pracuje krizový manažer
18. 1. 2021
Ukázat vše

Krizové řízení,Systém krizového řízení,Portál krizového řízení,Krizový management,Krizový management firmy,Manažer krizového řízení,Krizový manažer,Krizový interim manažer,Smlouva o vyvedení firmy z krizovým manažerem,Interim management,Interim manažer,Restruktualizace a transformace firmy,Revitalizace firmy,Restruktualizace firmy,Transformace firmy,Restart firmy,Upgrade firmy

Pravda první

Když nejdříve začnete řešit kdo a ne co, můžete se snadno přizpůsobit měnícímu se světu.

Není to tak, že by vedoucí manažeři, kteří podnítili transformace průměrných firem ve skvělé, nejdříve vymysleli, kam je třeba s autobusem jet, a pak získávali lidi, aby ho tam dovezli. Pravda první je ta, že nejdříve potřebujete dostat do autobusu především ty správné lidi samozřejmě a také je nutné nechat vysadit ty nesprávné a teprve potom můžeme vymyslet kam s autobusem pojedete.

Úspěšný krizový manažer říká v podstatě následující: „Podívejte se, já ve skutečnosti nevím, kam bychom s tím autobusem měli jet, vím ale také tohle, když dostaneme do autobusu správné lidi a tyhle lidi posedíme na správné místa – sedadla a nesprávné lidi dostaneme ven, pak určitě společně vymyslíme, kam ten autobus dostat a také přijdeme na to, v čem jako firma budeme nejlepší.  

Pravda druhá

Jestliže lidé nastoupí do vašeho autobusu především kvůli tomu, kam jede, copak se asi stane, když pojedete deset minut a budete potřebovat náhle změnit směr nebo zrychlit? Vznikne vám problém a nejen vám. Ale jestliže jsou lidé v autobusu kvůli tomu, kdo tam je ještě s nimi je, kdo vedle nich sedí, potom je mnohem snazší změnit směr a tempo. Do tohohle autobusu nastoupí především kvůli ostatním, co tam již jsou a jeli třeba změnit směr, zvýšit rychlost, cílovou destinaci, abyste jako firma byli úspěšnější, je jasné, jak to dopadne…

Pravda třetí

Máte-li v autobusu ty správné lidi, pak vznikající problém, jak je motivovat a řídit do značné míry odpadá, protože správní lidé nepotřebují přísné řízení nebo podněcování k výkonu. Budou automaticky motivováni vnitřní touhou dosahovat těch nejlepších výsledků a podílet se na vytváření něčeho skvělého. Máte-li nesprávné lidi, vůbec nezáleží na tom, zda zjistíte správný směr, skvělou firmu tak jako tak mít nebudete! Skvělá věc totiž bez skvělých lidí nemá význam a ani smysl.

Inspirováno: Jim Collins

Přehled služeb

Služby pro interim management

Služby pro krizový management a krizové řízení

 

Petr Kmošek
Petr Kmošek
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Comments are closed.