Bohatství vaší firmy? Jsou přece vaši zaměstnanci!
27. 9. 2022
Spouštíme miniauditové služby pro malé firmy v krizi
3. 10. 2022
Bohatství vaší firmy? Jsou přece vaši zaměstnanci!
27. 9. 2022
Spouštíme miniauditové služby pro malé firmy v krizi
3. 10. 2022

Zásadní milníky a následné změny v rodinných firmách jsou spojovány spíše s generační obměnou než s výrazně jiným směřováním v čase jejich života. Většina dnešních pohledů se snaží upozornit na skutečnost, že právě změna vedení způsobená generační obměnou je příčinou progresivity rodinných firem v přístupu k vedení společnosti.
Krize rodinných fir…

Celý článek: https://www.kmosek.com/krize-rodinnych-firem/?feed_id=49470&_unique_id=6336a930ec44a

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Rodinnéfirmy|Familybusinesses
#Fázekrizerodinnéfirmy #Krizefirem #Krizerodinnýchfirem #Krizevedenífirmy

Autor: Petr Kmošek

Petr Kmošek
Petr Kmošek
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Comments are closed.